Daniel Pipes
Mobil Baskı
Normal Sitesi

Yeni Postalar   RSS Feed

Radikal İslamcılarla Mücadele
13 Temmuz 2092, CNNfn: Lou Dobbs Moneyline

İslam'ın Günlük Yaşam Üzerindeki Şaşırtıcı Etkisi
Kış 2022, Middle East Quarterly

NATO ve Türkiye'nin Birlikte Bir Geleceği Var mı
4 Eylül 2022, World Geostrategic Insights (İtalya)

Türkiye'nin NATO'dan Çıkarılması Mümkün Değil
4 Temmuz 2022, L'Informale (İtalya)

Burka ve Peçenin Yasaklanması Meselesi
23 Nisan 2022, Focus on Western Islamism

Avrupa Uluslarının Ulusal Karakterleri Var mı?
28 Ocak 2022, The Article

Türkiye'nin Döviz Krizinin Dini Kökleri
29 Aralık 2021, Wall Street Journal

Göç, İslam ve Batı'nın Gönül Alıcılığı
13 Aralık 2021, Eesti Päevaleht (Estonya)

Göçün Geleceğini Polonya Sınırı Şekillendiriyor
24 Kasım 2021, Newsweek

Türk Lirası Çöker ve Seçimler Yaklaşırken
24 Kasım 2021, Israel Today