Daniel Pipes
Mobil Baskı
Normal Sitesi

Yeni Postalar   RSS Feed

Gazzeliler Neden Orta Doğudan Ayrılmalılar?
16 Kasım 2023, Wall Street Journal

İslam'ın Günlük Yaşam Üzerindeki Şaşırtıcı Etkisi
Kış 2022, Middle East Quarterly

NATO ve Türkiye'nin Birlikte Bir Geleceği Var mı
4 Eylül 2022, World Geostrategic Insights (İtalya)

Müslümanlar Nasıl Yetişebilirler?
21 Temmuz 2022, Washington Times

Türkiye'nin NATO'dan Çıkarılması Mümkün Değil
4 Temmuz 2022, L'Informale (İtalya)

İsrail Çalınmış Son Ülkedir
15 Haziran 2022, Wall Street Journal

Tiranlar Emri Altındakileri Önemsiyor mu? Putin ve Saddam'a Bir Bakış
23 Mayıs 2022, Washington Times

Vladimir Putin'in Nükleer Tehdidini Ciddiye Alın
6 Mayıs 2022, Wall Street Journal

Sevgili Muhafazakârlar Lütfen Komplo Teorilerini Reddedin
23 Nisan 2022, Dispatch

Burka ve Peçenin Yasaklanması Meselesi
23 Nisan 2022, Focus on Western Islamism