Daniel Pipes
Mobil Baskı
Normal Sitesi

Yeni Postalar   RSS Feed

İslam'ın Günlük Yaşam Üzerindeki Şaşırtıcı Etkisi
Kış 2022, Middle East Quarterly

Türkiye'nin NATO'dan Çıkarılması Mümkün Değil
4 Temmuz 2022, L'Informale (İtalya)

Burka ve Peçenin Yasaklanması Meselesi
23 Nisan 2022, Focus on Western Islamism

Türkiye'nin Döviz Krizinin Dini Kökleri
29 Aralık 2021, Wall Street Journal

Göç, İslam ve Batı'nın Gönül Alıcılığı
13 Aralık 2021, Eesti Päevaleht (Estonya)

Göçün Geleceğini Polonya Sınırı Şekillendiriyor
24 Kasım 2021, Newsweek

Türk Lirası Çöker ve Seçimler Yaklaşırken
24 Kasım 2021, Israel Today

İslam İslamcılıktan Kurtulacak mı?
15 Kasım 2021, Washington Times

Metuşelah Kadar Uzun Nasıl Yaşanır
27 Ekim 2021, American Spectator

Colby Koleji "Muhafazakarların Başvurmasına Gerek Yok" Sinyali Gönderiyor
26 Ekim 2021, Nation Association of Scholars