Daniel J Pipes

Mobil Siteye gidin

The Middle East Forum

1990 yılında kurulan The Middle East Forum, 1994 yılında Philadelphia merkezli, bağımsız, kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu haline gelmiştir.

Misyonu

The Middle East Forum’un misyonui, Amerikan çıkarlarını Ortadoğu’da teşvik etmek ve Ortadoğu’dan gelen kurumsal tehditlere karşı ABD’yi korumaktır.

Forum bölgeyi – diktatörlüklerin savurganlığıyla, radikal ideolojilerle, var olan çatışmalarla, aşırılıkların ihracıyla, sınır anlaşmazlıklarıyla, siyasal şiddetle ve kitle imha silahlarıyla- ABD için büyük bir sorunlar kaynağı olarak görmektedir. Amerikalıları ve müttefiklerini korumaya dayalı, önlemler alınması için uyarılar yapar.

ABD Ortadoğu’da radikal İslam’la savaşma konusuyla ilgilenmektedir; İsrail’in Filistinliler tarafından kabulu için çalışmaktadır; ABD’nin Suudi Arabistan’la bire bir çıkarları vardır; Irak ve İran’ı kapsamak üzere stratejiler geliştirmektedir.

Forum iç politikada, yasal İslamizm’le mücadele etmekte; kamuoyunda anti İslamcı yazarları, eylemcileri ve yayıncıları korumakta; Kuzey Amerika’da Ortadoğu Çalışmaları’nı geliştirmek için çalışmaktadır.

Forum görevini pek çok proje, yayın ve inisiyatifler üzerinden gerçekleştirmektedir:

Eylemler

Campus Watch (Kampüs Takip) 2002’de kurulmuştur. Campus Watch, Kuzey Amerika üniversitelerinde Ortadoğu Çalışmalarının siyasallaştırılması ve önyargılara açık hale gelmesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Campus Watch, akademik uzmanların öğretim ve burslarındaki eleştirileri araştırmakta; akademik konferansların içeriğine raporlamaktadır yoksa ezoterik olaylar daha geniş bir izleyicinin ilgisini çekecektir.

Islamist Watch (İslamcı Takip) şeriat hukukunu bastırmak için sadece ya da en iyi yolun şiddet olmadığını kanıtlamakta; İslamcı grupların Batı’da şiddet içermeyen biçimde artan bir nüfuza sahip olduklarını gözlemlemekte ve muhatap olmaktadır. Islamist Watch gerçek ılımlı Müslümanlar’ı güçlendirme girişiminde bulunmaktadır.

Öğretim vermektedir. Forum Ortadoğu’da kuvvetle söz edilen pek çok konunun öğretilmesiyle ilgili, dört şehirde öğretim sponsorluğu vermektedir.: Boston, New York, Philadelphia, ve Los Angeles. Konuşmacılar devlet başkanları, önemli bakanlar, önde gelen gazeteciler ve bilim insanlarıdır.

Legal Project (Hukuk projesi), yazarları, araştırmacıları ve eylemcileri İslamcilar’in İslam ve ilgili konular hakkında, özgür tartışmayı boğma arayışında olan yasal saldırılarından korumakta; aynı zamanda yasaların özgür konuşmayı engelleyen dayatmalarıyla da mücadele etmektedir. The Legal Project, dava maliyetleri için yardımcı olmakta, ücretsiz hukuk danışmanlığı hizmeti vermekte, bilirkişileri geliştirmekte ve siyaset yapıcılarıyla birlikte çalışmaktadır.

Middle East Quarterly. 1994 Mart’ından beri basılmakta ve şu anda Denis MacEoin tarafından yayınlanmaktadır. The Quarterly, Amerikan’ın başlıca okurlarının izlediği Ortadoğu içerikli tek akademik yayındır. Dergi, belli zamanlar içinde analizler, ileri teknolojili bilgiler ve Ortadoğu ve İslam hakkında siyasal inisiyatifleri ele alır. Siyaset yapıcıları ve kanaat oluşturucuları için değerli bir kaynaktır.

Kamusal Sorumluluk. Televizyon ve radyolar, tüm Amerikan büyük kanallarında ve kablolu kanallarda gözüken ve küresel istasyonlarda da yer alan Forum uzmanlarının güvenliğine inanmaktadır. Forum personeli aynı zamanda ABD hükümetinin yetkililerini bilgilendirmekte, Kongre’ye tanıklık yapmakta ve yürütmenin çeşitli kollarının çalışmalarına rehberlik etmektedir.

Öğrenci Staj Programı. Forum, öğrencilerin araştırma, editoryal ve idari görevler konusunda deneyim kazanmaları, bu çalışmaların yazılı hale getirilmesi için ilgisini özveriyle göstermektedir. Diğer kariyerlerin arasında, Forum ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Terörizm, Kitle İmha Silahlarının Geliştirilmemesi ve Ticaret Alt Komitelerinde, profesyonel personel olarak çalışmaktadır. New Republic, Fox News ve Wall Street Journal’da Forum yazarları yazmaktadır.

Gönüllü Programı. Forum’un Profesyoneller için Gönüllü Programı öğrencilerimizin staj programını tamamlamaktadır. Uzaktaki ve içerideki gönüllüler - bölgenin pek çok uzmanı ve bilgisiyle - Forum personeline araştırma, yazma, profesyonel okuma, yönetim ve bağış toplama konularında yardım etmektedirler.

Bu sitedeki tüm materyallerin telif hakkı ©1968 -2024 Daniel Pipes’a aittir.